Danser med Polskefolket i Leksboda under året 2018

Våren 2018

Datum Musik
23 januari Pers Hans et al
06 februarii Leontines kapell
20 februari Täpp Jenny Nylander och Back Christina Kuismin
06 mars Ingrid och Anders Säbb med vänner
20 mars Brita Börjes, Anders Engström och Åke Wänn
03 april Gålmilla
17 april Knapp Britta Pettersson, Christina och Lars Ljunggren
22 maj Monika Sommarström och Hans Erling från Rättvik . Knytkalas och dans hos Geine och Hasses loge i Born.