Våren 2017

Datum Musik
24  januari Knapp Britta Pettersson med vänner,dvs Christina o Lars Ljunggren
7 februari Magnus Samuelsson
21 februari Rämjorna, dvs Ingrid och Anders Säbb med vänner
7 mars Tobbes kök
21 mars Monica Sommarström, Hans Ehrling med vänner
4 april Britta Börjes med vänner, preliminärt
18 april Trioentä
2 maj Christina Back med spelkompis
16 maj På Geine o Hasses loge  Maria Snis och Stina Ehrling, preliminärt


Hösten 2017

Datum Musik
22 augusti Jon Holmén på Geine o Hasses loge
5 september Tobbes kök
19 september Knapp Britta Pettersson med vänner,dvs Christina o Lars Ljunggren
3 oktober Monica Sommarström, Hans Ehrling med vänner
17 oktober Rämjorna, dvs Ingrid och Anders Säbb med vänner
31 oktober Gålmilla
14 november Trioentä